ĐẠI HỘI 10 ĐI VỀ ĐÂU?

 VƠ VĂN KIỆT:

BỘ CHÍNH TRỊ ĐANG BỊ “QUYỀN UY” ĐIỀU KHIỂN!

ÂU DƯƠNG THỆ

 

Lời người viết: Thư mới nhất của cựu Thủ tướng (TT) Vơ Văn Kiệt gởi Bộ chính trị (BCT) và Trung ương đảng (TUĐ) góp ư về các dự thảo văn kiện của Đại hội (10) của Đảng Cộng sản VN (ĐCSVN) vừa lọt ra bên ngoài, mặc dầu mới đây BCT và Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương đă ra Chỉ thị và lệnh nghiêm cấm việc phát tán các tài liệu thuộc looại này. Nếu so sánh với quan điểm và văn phong trong thư 9.8.1995 gởi BCT (khoá 7) góp ư với ĐH 8[1] của ông Kiệt (khi ấy đang làm TT) th́ thấy rất giống nhau trên những điểm chính. V́ thế người ta có thể tin rằng tác giả lá thư mới này chính là Vơ Văn Kiêt.

     Mọi người biết trong các dự thảo văn kiện liên quan tới ĐH 10, tuy vẫn nói tới đổi mới đấy, nhưng nội dung lại vẫn lập lại các quan điểm và tư duy bảo thủ đă lỗi thời và nhất là vẫn lập đi lập lại những lời đe doạ “chệch hướng”, “diễn biến hoà b́nh”…

     Có thể những Người Dân chủ c̣n có những điểm không đồng ư với ông Kiệt, cụ thể như ông ta vẫn tin rằng, có thể dân chủ hoá được một đảng độc tài, trong khi các môi trường xung quanh vẫn là độc tài và vắng bóng ganh đua của một xă hội dân chủ đa nguyên. Đ̣i hỏi hay mơ ước này của ông Kiệt không thể có đựơc, v́ nó đi ngược với qui luật trong chính trị. Trong thực tế người ta chỉ thấy trước đây tại một số nước dân chủ đa nguyên ở Tây Âu nhiều đảng CS đă bị bắt buộc tự chuyển ḿnh từ một chính đảng độc tài sang một đảng tương đối có sinh hoạt dân chủ. V́ không làm như vậy th́ các đảng CS này sẽ tự bị đào thải trong một xă hội dân chủ đa nguyên như ở Tây Âu. Tiến tŕnh tự giải thể từ độc tài sang dân chủ cũng thấy đang diễn ra ở nhiều ĐCS ở Đông Âu trước đây. Từ đầu thập niên 90, sau khi Liên xô sụp đổ, các xă hội độc tài toàn trị ở Đông Âu đă tự biến đổi thành các xă hội dân chủ đa nguyên. Trong tiến tŕnh đó các ĐCS v́ sự tồn vong của chính ḿnh cũng đă phải thay đổi thành các đảng xă hội dân chủ hay ĐCS theo sinh hoạt dân chủ đa nguyên!

     Nhưng chúng ta sẽ chia sẻ rất nhiều với cựu TT Vơ Văn Kiệt về các phần phân tích rất đúng, cặn kẽ và sống động  những căn bệnh kinh niên của ĐCSVN và chế độ toàn trị của đảng này trong suốt nửa thế kỉ vừa qua ở VN. Có thể nói, qua thư của ông Kiệt, trong tư cách là cựu Thủ tướng và nguyên Uỷ viên BCT, đây là nhân vật cao nhất từ trước tới nay đă phê b́nh tương đối có hệ thống những căn bệnh có thể nói là bất trị của ĐCSVN. Không những thế, ông Kiệt c̣n nêu cả những nguy cơ cho đảng và đất nước nếu cứ duy tŕ cách tổ chức đảng và quản trị đất nước như hiện nay.

     Trong thư gởi cho BTC và TUĐ lần này rất dài (19 trang), ông Kiệt tŕnh bày nhiều vấn đề khác nhau, từ sinh hoạt nội bộ đảng, quản trị đất nước, đường lối đối ngoại, kinh tế, sử dụng chuyên viên….Trong khuôn khổ giới hạn, người viết chỉ đặt trọng tâm phân tích những nhận định của Ông về sinh hoạt nội bộ ĐCSVN và cách quản trị đất nước. Các phần trong “…”  không có ghi chú là trích từ thơ của cựu TT Vơ Văn Kiệt.

Bộ chính trị đang bị “quyền uy” điều khiển và các Đại hội chỉ c̣n làm các “thủ tục”!

      “… theo tôi điều quyết định là phải có một cơ chế đảm bảo cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương có tính chất độc lập cao hơn nữa trong việc lựa chọn, phân tích và quyết định các vấn đề. Sự tham khảo các ư kiến của các đồng chí lăo thành cách mạng c̣n đủ minh mẫn, sáng suốt, các chuyên gia có trí tuệ, trung thực là rất cần thiết. Kể cả những ư kiến mà các đồng chí đang ở cương vị lănh đạo không đồng ư cũng đều là những gợi ư góp phần để cân nhắc cho có căn cứ hơn.

     Nhưng tuyệt đối không v́ sự nể nang, không để cho bất cứ một quyền uy nào ngăn chặn sự lựa chọn của các đồng chí. Đó chính là nguyên tắc tổ chức của Đảng. Chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào đây, giữa một bên là lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc, lợi ích của Đảng và một bên là nể nang và thoả măn những ư kiến riêng của một thiểu số, mà ở đó lợi ích rất có thể chỉ là lợi ích của quyền uy, sự lo sợ chỉ là sự lo sợ mất quyền uy, ẩn náu sau những sự hù doạ mất Đảng, mất Chủ nghĩa xă hội.”

     Trên đây là nhận định và cũng là lo ngại của cựu Thủ tướng Vơ Văn Kiệt về tư thế lệ thuộc của Bộ chính trị, Ban bí thư và Trung ương đảng hiện nay trong các hoạt động tới vận mạng của nhân dân và đất nước. Qua đó người ta thấy rơ, ông Kiệt đă tỏ sự nghi ngờ về tính chất độc lập của các Uỷ viên BCT, những người - về nguyên tắc- đang có quyền lực lớn nhất  hiện nay. Vậy ai đang điều khiển BCT?  Ông Kiệt cho biết, không phải là những người có quyền lực đang nắm những chức vụ then chốt trong BCT mà là những người có “quyền uy” ở ngoài BCT.

     Bằng chính kinh nghiệm bản thân và những liên hệ chính trị, cựu TT Vơ Văn Kiệt đă cho biết, những người có “quyền uy” là một số người tuy không c̣n giữ quyền lực ǵ trong BCT, nhưng quyền uy của họ lại rất lớn và họ đang dùng quyền uy để chỉ huy BCT, BBT và TUĐ. Ông cho rằng, các nhân vật ở trong các cơ quan cao nhất của đảng tuy nhận thức được những ǵ cần làm, nhưng v́ những hệ lụy của quyền lực mà họ đang có được, nên đành phải để cho quyền uy chỉ huy:

     “Nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ là chuyện của nhận thức, mà là những quan hệ giữa quyền lực và quyền uy.

     Quyền lực khác với quyền uy. Về nguyên tắc th́ những đồng chí chính thức được Đảng và nhân dân giao phó trọng trách điều hành và quyết định những vấn đề lớn thuộc về vận mệnh quốc gia là những người được trao quyền lực và đang nắm quyền lực. Nhưng quyền uy th́ không nhất thiết là thuộc người đang nắm giữ cương vị điều hành.

     Nguy cơ là ở chỗ, ông Kiệt đă nhận thấy, hiện nay “quyền uy tác động không nhỏ đến quyền lực.”

     Vậy Vơ Văn Kiệt muốn ám chỉ những ai đang dùng quyền uy để chỉ huy BCT? Tuy ở đây ông không nêu đích danh, nhưng ai am tường về nội t́nh ĐCSVN đều biết là cựu TT Vơ Văn Kiệt đă ám chỉ hai nhân vật, tuy không c̣n giữ một chức vụ ǵ chính thức, nhưng họ lại đang có quyền uy nhất kiểm soát BCT từ hơn thập niên  qua, đó là Đỗ Mười và Lê Đức Anh!

     Với nhận định này cho thấy Vơ Văn Kiệt đă chia xẻ những lo ngại của tướng Vơ Nguyên Giáp và nhiều tướng lănh cũng như các “cách mạng lăo thành” có uy tín về những sự lộng quyền của Đỗ Mười và Lê Đức Anh đă coi thường điều lệ đảng và luật pháp trong nhiều vụ việc, cụ thể nhất là các vụ việc của Tổng cục 2 Bộ quốc pḥng và việc dàn dựng lên vụ T4 để hăm hại nhiểu uỷ viên BCT, TUĐ và tướng lănh không ăn cánh với hai người này. Việc này đă xảy ra từ hơn thập niên qua, từ hết BCT này sang BCT khác, nhưng cho tới nay những người có “quyền uy” vẫn không cho BCT đụng vào. Sau nhiều năm tin tưởng và chờ đợi nhưng thấy BCT vẫn t́m cách quên lăng, v́ họ bị áp lực mạnh của vài người “quyền uy”, cho nên trước đây gần hai năm chính tứơng Vơ Nguyên Giáp đă phải công khai đưa việc này yêu cầu HNTU 9 (khoá 9) đầu tháng 1.04 giải quyết, nhưng tới nay vẫn im lặng bất động :

     “Đề nghị Hội nghị Trung ương lần này cần kiểm điểm nghiêm khắc v́ sao t́nh trạng vi phạm nguyên tắc tổ chức và kỷ luật Đảng kéo dài ở cấp Trung ương mà Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đă thấy rơ và đă có nghị Nghị quyết khẳng định phải giải quyết nhưng cho đến nay vẫn để tồn tại không giải quyết.

     “Điển h́nh nghiêm trọng là vụ Tổng cục II thuộc Bộ Quốc Pḥng. Những người đứng đầu và những phần tử xấu trong Tổng cục II đă có những hoạt động phá hoại Đảng nghiêm trọng một cách có hệ thống, có tổ chức kéo dài hàng chục năm đặt máy nghe trộm các đồng chí lănh đạo và các cán bộ cấp cao, sử dụng những thông tin sai lệch để phá rối và chia rẽ nội bộ, cố t́nh gây ra bè phái trong Đảng, tạo ra chứng cứ giả để hăm hại những cán bộ tốt của Đảng, vi phạm nghiêm trọng đến điều lệ của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật của quân đội.

     Vấn đề chấn chỉnh Tổng cục II liên quan sâu sắc đến t́nh h́nh chung của toàn Đảng, không chỉ là vấn đề cụ thể của một cơ quan, cũng không phải là vấn đề riêng của Bộ Quốc pḥng, mà là vấn đề có liên quan đến thành bại của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đến việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong Đảng từ trước tới nay.

     Đặc biệt nghiêm trọng là vụ Sáu Sứ diễn ra cuối khoá VI trước thềm Đại hội VII mà Hội nghị Trung ương 12 và 13 khoá VI đă bàn giao cho Trung ương khoá VII giải quyết.

     Nghiêm trọng hơn nữa là vụ T4 mà Bộ Chính trị khoá VIII đă bàn giao lại cho Bộ Chính trị khoá IX. Bộ Chính trị khoá IX đă chỉ đạo Ban điều tra liên ngành tiến hành điều tra và Bộ Chính trị đă kết luận. T4 là một vụ án chính trị “siêu nghiêm trọng” vi phạm kỷ luật của quân đội.” [2]

     Điều báo nguy của Vơ Văn Kiệt về vài người có “quyền uy” đang chỉ huy BCT cũng phản ảnh sự báo động của cựu Uỷ viên BCT kiêm Trưởng ban Tổ chức trung Ương Nguyễn Đức Tâm gần 5 năm trước đây. Trong thư gởi cho BCT và TUĐ vào đầu năm 2001 trước ĐH 9, ông Tâm đă kể tỉ mỉ những sự “lộng quyền” và “đặt ḿnh lên trên đảng” của Đỗ Mười và Lê Đức Anh khi họ v́ mưu đồ riêng, vận động t́m cách loại Lê Khả Phiêu để đưa Nông Đức Mạnh, một người chỉ biết tuân lệnh, lên làm TBT tại ĐH 9:

     “Nhưng những hoạt động gần đây của các  đồng chí đó, chính là đồng chí Đỗ Mười và đồng chí  Lê Đức Anh, xung quanh vấn đề nhân sự của Đại hội IX đă  làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nên tôi không thể không phát  biểu  ư kiến để đấu tranh với những hoạt động mà tôi  cho là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức của Đảng, là  lộng quyền, là đặt ḿnh lên trên Đảng.”[3]

     Cũng trong thư gởi BCT góp ư về các dự thảo văn kiện ĐH 10, Vơ Văn Kiệt c̣n nêu rơ nguyên nhân của t́nh trạng mất dân chủ và chà đạp Điều lệ đảng hết thời này sang thời khác của một số người có quyền uy cấu kết với những người có quyền lực (trong từng thời ḱ) đă lợi dụng nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong sinh hoạt đảng để đi đến độc quyền lănh đạo:

     “Khi nắm quyền lực trong tay, khi ngồi trên ghế quyền lực (Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị), nếu không có ư thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất của người cộng sản, nhất là Đảng không có cơ chế phù hợp để kiểm tra, kiểm soát phẩm chất đảng viên, th́ sự tha hoá trong không ít đảng viên có chức, có quyền là điều không thể tránh khỏi. Cơ chế phù hợp đó chỉ có thể được xây dựng và thực thi trên căn bản nguyên tắc của Đảng được qui định rơ trong điều lệ của Đảng phải được nghiêm chỉnh chấp hành. Đáng tiếc là, trong một thời gian dài, một số nguyên tắc cơ bản đó đă bị vi phạm ngày càng trầm trọng. Rơ nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng, trong sinh hoạt Đảng, trong triển khai mọi hoạt động công tác của Đảng.”

     Ông Kiệt đưa dẫn chứng cụ thể về việc một số người có thế lực từng ḱ trong đảng đă biến các Đại hội đảng bộ các cấp tới đại hội đại biểu toàn quốc của đảng chỉ c̣n là làm cảnh:

     “Trên thực tế gần như đại hội chỉ c̣n là thủ tục, khiến cho sức mạnh của Đảng bị giảm sút v́ sự chọn lọc, tuyển lựa cán bộ để đưa vào các cấp uỷ không công khai, minh bạch, trong quá tŕnh dân chủ thảo luận của đại hội các cấp. V́ thiếu dân chủ cho nên sự tập trung đă trở thành tập trung quan liêu, dẫn tới sự chuyên quyền, độc đoán của một số tập thể nhỏ.”

     Cho tới nay “tập trung dân chủ” vẫn là nguyên tắc lănh đạo của ĐCSVN. Nhưng trong thư này ông Kiệt đă kịch liệt kết án nguyên tắc lănh đạo này và đă dẫn chứng về những tai hại mà nguyên tắc này đă biến ĐCVN trở hành một đảng độc tài của một vài người!

     Tệ hại cực ḱ hiện nay mà ai cũng thấy là nạn tham nhũng, theo ông Kiệt, cũng do nhóm đang lợi dụng “tập trung dân chủ” để vơ vét tài sản:

     “Tham nhũng ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác, nhất là các nước XHCN cũ, phát triển dưới hai dạng đều rất nguy hiểm: a. Tham nhũng của cải vật chất thông qua quyền hành. b. Tham nhũng những giá trị trí tuệ, những danh vị cao quí bằng chủ nghĩa cơ hội. Những giá trị đó là nguồn sức mạnh rất to lớn của đất nước. Tiềm năng đó đă bị đánh cắp một cách phi pháp…

     Đương nhiên cả hai loại tham nhũng kể trên hiện nay đang có cương vị đáng kể trong xă hội. Họ sẵn sàng cao giọng bảo vệ chế độ, tích cực chống bọn phản động tấn công vào Đảng, vào chủ nghĩa xă hội! Thực ra là họ sợ hăi cho lợi ích bất chính của họ. »

Tố cáo “tả khuynh “ đă sai lầm và vẫn lợi dụng

     Ngoài việc chỉ trích BCT hiện nay đă để một số người có “quyền uy” mua chuộc, Vơ Văn Kiệt c̣n nói tới cả những sai lầm vô cùng tai hại của các nhóm “tả khuynh” trong đảng từ trước tới nay trong nhiều lănh vực từ tư tưởng, chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục... “Trong nhiều giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, phương pháp tư duy “tả khuynh”, chủ quan, duy ư chí đă từng giữ vai tṛ chủ đạo.”  

     Theo ông, chính các nhóm này, qua nhiều thời ḱ đă đi vào những sai lầm rất nghiêm trọng làm thiệt hại cho quyền lợi đất nước, gây nên những tội ác lớn với nhân dân. Ông Kiệt dẫn chứng các chính sách “tả khuynh” của các nhóm này trước đây như “phong trào Xô viết-Nghệ tĩnh”, “Nam ḱ khởi nghĩa” của đầu thế kỉ trước đă gây nhiều thiệt hại cho đảng. Đến “phong trào cải cách ruộng đất” bắt chước Mao Trạch Đông với các biện pháp đấu tố dă man nông dân ở miền Bắc sau 1954. Vẫn theo ông Kiệt, tư duy “tả khuynh” của những phần tử bảo thủ trong TUĐ trong giai đoạn sau 1975 thể hiện qua các chính sách “cải tạo tư sản”, “làm ăn tập thể” trong nông nghiệp, “kinh tế mới”, “cải tạo” binh sĩ miền Nam, khiến cho hàng triệu thuyền nhân phải bỏ nước ra đi. Kết quả của các biện pháp “tả khuynh” là hàng triệu người lâm vào nghèo đói, đất nước tụt hậu cho tới bây giờ vẫn chưa thoát ra được!

     Hiện nay, theo Vơ Văn Kiệt, khuynh hướng “tả khuynh” trong đảng thể hiện qua những chủ trương và khẩu hiệu “coi chừng chệch hướng”, “đổi mới nhưng không đổi mầu”, coi chừng “diễn biến hoà b́nh”. Thậm chí khuynh hướng bảo thủ “tả khuynh”, theo ông Kiệt, c̣n phát triển cả trong lănh vực đối ngoại, chỉ biết quay đầu về phương Bắc nên đă bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp để canh tân đất nước:

     Vụ không kư hiệp ước thương mại với Mỹ ở New Zeeland, không vào WTO trước Trung quốc một bước thể hiện sự ngập ngừng đó. Cứ như thế này th́ rồi ra những nước khác sẽ lợi dụng sự chậm chân của ta để nhích lên một nước cờ cho họ.”

     Khi xét quá tŕnh phát triển của ĐCSVN trong suốt 70 năm qua, cựu TT Vơ Văn Kiệt đă nh́n nhận, khuynh hướng “tả khuynh” mặc dầu đă vi phạm sai lầm nghiêm trọng và gây những tội ác lớn nhưng trứơc sau nó đă đóng vai tṛ chủ động. Những phần tử “tả khuynh” ít khi bị khiển trách, trái lại thường được coi là những người có “lập trường kiên định”, thường giữ các chực vụ chủ chốt. Nếu căn cứ theo cách định nghĩa và giải thích của cựu TT Vơ Văn Kiệt th́ những đại biểu của nhóm “tả khuynh” hiện c̣n sống và vẫn c̣n nhiều “quyền uy” phải kể tới Đỗ Mười, Lê Đức Anh. C̣n trong BCT hiện nay thuộc nhóm “tả khuynh” phải kể tới các uỷ viên BCT Nguyễn Phú Trọng (Bí thư thành uỷ Hà nội, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ưong, Trửơng Tiểu ban soạn thảo dự thảo các văn kiện ĐH 10), Nguyễn Khoa Điềm (Trửơng ban Tư tửơng Văn hoá Trung ương), Phạm Văn Trà (Bộ trưởng Quốc pḥng) và Trần Đ́nh Hoan (Trửơng ban Tổ chức Trung ương).

     Khi xét về nguyên nhân đưa tới t́nh trạng “tả khuynh”, ông Kiệt đă nhắc lại câu của Lenin để nhắc tới trường hợp thành phần lănh đạo của ĐCSVN, đó là “Nhiệt t́nh cách mạng cộng với dốt nát bằng sự phá hoại”. Áp dụng vào thực tế th́ ở đây Vơ Văn Kiệt đă ám chỉ tới Đỗ Mười và Lê Đức Anh, hai người đầy nhiệt t́nh CS nhưng lại vô học. Vơ Văn Kiệt đă rút ra bài học về những tại hại mà các nhóm người này đă gây ra:

     “Trong quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội của chúng ta, đă có không ít trường hợp sự nghiệp phát triển kinh tế bị “phá hoại” bởi những loại nhiệt t́nh như vậy.”

     Thấy rơ là các phần tử “tả khuynh” bảo thủ vẫn c̣n giữ vai tṛ chủ động trong BCT, nên ông Kiệt đả cảnh báo Đại hội 10 về những nguy cơ của nó:

     “Dũng cảm nh́n thẳng vào sự thật, phải chỉ ra được nguyên nhân và tác hại của phương pháp tư tưởng “tả khuynh”, giáo điều nói trên, t́m cách khắc phục nó, đó phải là công việc không thể lẩn tránh của công tác tổng kết và lư luận. Gợi lên những vấn đề nói trên, tôi muốn chúng ta cố gắng nh́n lại cả quăng đường Đảng ta đă đi qua, t́m ra nguyên nhân thực chất của những sai lầm đó.

     Lưu ư đến đặc điểm này để khắc phục và tỉnh táo trước những nguy cơ vấp lại những sai lầm như đă từng vấp. Những vấp váp, tŕ trệ và sự chững lại trong tiến tŕnh Đổi Mới, nguyên nhân của nguyên nhân có phải chính là xu hướng giáo điều “tả khuynh” vẫn c̣n tồn tại, muốn co kéo, kiềm chế những tiềm lực phát triển, nhưng lại mang danh nghĩa bảo vệ Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa xă hội, chống chệnh hướng.”

« Chệch hướng » hay không chệch hướng ? Ai chệch hướng ?

     Một quan tâm khác cũng được cựu TT Vơ Văn Kiệt nhấn mạnh trong thư gởi cho BCT và TUĐ là những hù doạ và chụp mũ về « chệch hướng » của các phần tử « tả khuynh » vẫn lại được nêu ra trong các dự thảo văn kiện ĐH 10. Bởi v́ trong mấy thập niên qua chính ông đă từng là nạn nhân của những sự chụp mũ này và cũng thấy rơ những nguy hại của nó cho đất nước và nhân dân. Khi đọc các dự thảo  văn kiện ĐH 10 ông Kiệt càng giựt ḿnh thấy rằng, các phần tử « tả khuynh » vẫn tiếp tục lên lớp dạy dỗ thiên hạ là coi chừng «chệch hướng« :

«Trong bản báo cáo, có rất nhiều chỗ đă sử dụng khái niệm “tránh chệnh hướng”. Đây cũng là một khái niệm thường xuyên được sử dụng, song nội dung của nó th́ lại được vận dụng rất tuỳ tiện, thậm chí thô thiển và thô bạo khi dựa vào một nội dung có phần mơ hồ, thiếu xác định để thực thi thói quen độc quyền chân lư, áp đặt tư duy, tuỳ tiện quy kết. Vấn đề thực ra có thể là rất cụ thể và ṣng phẳng: Trên chặng đường trước mắt, thế nào là hướng và thế nào là chệch? »

     Ông đă nêu ra nhiều trường hợp điển h́nh từ sau 1975 mà chính trong thời gian đó ông đă từng giữ những chức vụ quan trọng như Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh cho tới khi làm Thủ tướng. Với thái độ trăn trở, ông Kiệt đă đặt câu hỏi thẳng thắn cho những người có trách nhiệm hiện nay cũng như những người từng có trách nhiệm trước đây :

«Kinh nghiệm lịch sử đă cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều trường hợp, một giải pháp từng bị coi là chệch hướng trong một thời gian dài, nhưng sau này lại thấy là đúng. Nhiều giải pháp coi là đúng hướng, th́ lại vấp phải ách tắc, thất bại

     Sau khi liệt kê một số chính sách đă một thời gian dài từng được coi là «đúng hướng» như «đánh tư sản mại bản», «tập thể hoá» nông nghiệp, «cải tạo» và «quốc doanh»…, nhưng cuối cùng đă phải trả giá rất đắt là đưa đất nước tụt hậu, nhân dân đói nghèo ; từ đó ông Kiệt đă hỏi thẳng những người từng vênh váo tự coi là «đúng hướng» đang nằm trong BCT và cả những người «quyền uy» đứng ngoài BCT nhưng đang chỉ huy BCT :

            «Sau một thời gian dài, phải trả giá rất nhiều, sự đúng hướng đó đi vào ngơ cụt đến mức không có khả năng đi tiếp theo cái “đúng hướng” đó nữa, th́ mới tỉnh ngộ ra và mới thừa nhận rằng những điều tưởng là đúng hướng lại là chệch, và cái tưởng là chệch lại là đúng, mà hiện nay chúng ta đang đi theo. Vậy th́ trong số những cái đang được gọi là đúng hướng và chệch hướng mà chúng ta dự kiến trước mắt, có những căn cứ khoa học nào để xác định, hay vẫn chỉ là những vũ đoán duy ư chí và tuỳ tiện.»

o0o

     Trên đây là một số nhận định chính của cựu TT Vơ Văn Kiệt, xuyên qua lá thư gởi BCT và TUĐ góp ư về các dự thảo văn kiện của ĐH 10, đă cho mọi người thấy rơ những tệ trạng độc tài, tham nhũng ở Trung ương và cách quản trị đất nước tùy tiện và vô trách nhiệm của các người có «quyền uy» và «quyền lực» ở trong và ngoài BCT .  Mặc dầu t́nh trạng nội bộ đảng và đất nước đă đang đứng trước nhiều nguy cơ, nhưng trong các dự thảo văn kiện của ĐH 10  của ĐCSVN trước sau vẫn coi chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh  là «nền tảng tư tưởng» của chế độ, v́ thế cựu TT Vơ Văn Kiệt ngay trong phần đầu lá thư đă đặt lại căn bản này :

      «Từ bao nhiêu năm nay, lúc nào chúng ta cũng khẳng định rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta chủ trương làm trái chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mắc nhiều sai lầm? Nếu có một kim chỉ nam trên tay, th́ khó có thể lạc hướng. Nhưng tại sao vẫn có những giai đoạn lạc hướng?”♣

 


[1] . xem tạp chí Dân chủ & Phát triển (DC&PT) số 6, 5.96

[2] .Vơ Nguyên Giáp, bản điều trần 7 điểm, 3.1.04, DC&PT số 28, 6.04;

[3] . Nguyễn Đức Tâm, thơ gởi BCT 1.3.01, DC&PT 24, 11.02