TẠP CHÍ CÁCH MẠNG  Số 28
Việt Nam Và Giới Truyền Thông Hoa Kỳ - "Vụ Án Thế Kỷ" Đă tṛng Vào Cổ Của Đảng CSVN - Nhận Diện Người Yêu Nước Quốc Gia Chủ Nghĩa - Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại Trước Khúc Quanh...  - Nhớ Lại Chiến Tích Hào Hùng Của Các Chiến Sĩ Vô Danh - Bạn Đọc Viết: Tham Vọng Chính Trị - Cái Hay Của Thơ - Bạn Đọc Viết: Cuộc Chiến C̣n Đang Dở Dang - Bác Sĩ Ngụy  - Sau Khi Đánh Tan Bọn Khủng Bố Hồi Giáo... - Thơ Ngô Minh Hằng - Thơ Tha Hương - Thơ Sông Cửu