TẠP CHÍ CÁCH MẠNG  Số 20
Tài Liệu Lê Duẫn - Ch́a Khoá Hồi Sinh Đất Nước - Hiệp Ước Thương Mại Việt Mỹ  - Khái Niệm Về Thuật Lănh Đạo - Ngoại Giao Năm Th́n - Pháp Trị Và Pháp Quyền - Quan Hệ Hoa Kỳ - Nga - Trung Cộng - Tham Vọng Bành Trướng Của Trung Cộng - Trang Văn Học Á Đông - Việt Nam Trong Di Nghiệp Đối Ngoại Của Clinton - Xuân Và Tuổi Trẻ - Ḱa, Muà Xuân Đă Đến - Ngọn Lửa Cao Nguyên